No. 4 | Diavola

$13

San Marzano tomato sauce, fresh mozzarella, spicy salame, fresh basil, EVOO